Rio Mare in WWF združila moči za trajnostni ribolov in zdrave oceane


Skupaj z WWF smo se podali na skupno štiriletno pot do sprememb, s katero želimo promovirati trajnostni ribolov in zdrave oceane

Bolton Food, podjetje, ki ima v lasti blagovno znamko Rio Mare, s ponosom predstavlja svoje novo mednarodno partnerstvo z WWF, katerega cilj je povečati trajnostno pridobivanje in sledljivost rib. To štiriletno sodelovanje bo vzpostavilo novo in močno strategijo iskanja virov ribolova s ciljem zagotoviti 100 % pridobivanje rib iz trajnostnih virov. Obsegalo bo več držav ter v končni fazi vključevalo celotno proizvodnjo podjetja.


Ponosno delujemo za prihodnost oceanov

Rio Mare je že od nekdaj zavezan k trajnosti. Leta 2009 smo sodelovali pri ustanovitvi mednarodne fundacije ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), vodilne svetovne neprofitne organizacije za trajnostni ribolov tune. Leta 2011 pa je bil predstavljen naš projekt družbene odgovornosti Odgovorna kakovost, ki odraža zavezanost podjetja k celoviti kakovosti in prevzemanju odgovornosti ob upoštevanju okolja in ljudi vzdolž celotne dobavne verige, od ulova do potrošnika.
Odgovorna kakovost temelji na štirih stebrih. Eden izmed njih je trajnostni ribolov, ki je osnovan na politiki diverzifikacije glede vrste tune, območij ulova in načinov ulova. Predvsem pri načinih ulova bomo še nadalje povečevali delež tune, ki bo ulovljena s trajnostnimi metodami, med katere sodita ribolov na trnek in neuporaba masovnih naprav za privabljanje rib (FAD Free), ter tako podpirali pridobivanje certifikatov MSC za tunino. V skladu z misijo ISSF in WWF verjamemo, da je MSC najboljši obstoječi standard za zagotavljanje trajnostnega ribolova in ga zato tudi podpiramo.
Partnerstvo z WWF predstavlja pomemben in velik korak naprej ter dokazuje našo zavezanost vztrajati na začrtani smeri našega dolgotrajnega potovanja proti trajnosti.

Zakaj partnerstvo med WWF in Rio Mare?

Kot vodilno italijansko in evropsko podjetje na področju konzervirane tunine s prisotnostjo v več kot 45 državah se zavedamo vpliva naše dejavnosti in si zato prizadevamo za izgradnjo trajnostnega poslovnega modela. To sodelovanje bo omogočilo blagovni znamki Rio Mare izvedbo načrta za trajnostni ribolov, pri čemer bo WWF, vodilna svetovna organizacija na področju varovanja narave, prispevala tehnične nasvete in podporo.
Z WWF bomo sodelovali z namenom izvajanja rešitev, ki želijo sektor ribištva usmeriti k bolj trajnostni proizvodnji in virom ulova. Partnerstvo bo pomagalo predvsem pri povečanju količine rib, pridobljenih iz trajnostnih virov, podpiralo bo ustrezno upravljana ribolovna območja ter spodbujalo transparentnost vzdolž celotne dobavne verige. Prav tako bo sodelovanje dvignilo raven zavedanja potrošnikov glede pomena trajnostnega ribolova.

Cilji partnerstva


Naša želja je postati vodilno podjetje na področju trajnosti v naši panogi. Za doseganje tega cilja smo si zastavili jasne smernice:

  • Investiranje v izboljšanje trajnosti skozi celotno dobavno verigopodjetja Bolton Food,
  • večja transparentnost in sledljivost za kupce.

Pri izvajanju teh smernic se Rio Mare zavezuje k nenehnemu povečevanju količine svojih certificiranih trajnostnih ribjih izdelkov.

 

Cilj Rio Mare je do leta 2024 doseči 100 % pridobivanje tune iz ribolovnih območij, ki imajo certifikat organizacije MSC ali iz projektov za izboljšanje ribištva (FIP – Fishery Improvement Projects), ki želijo pridobiti certifikat MSC.

 

Podobne zaveze smo si zastavili tudi za ostale ribje vrste, ki jih tržimo – to so losos, skuše in sardine.