Rio Mare

Pomanjšaj sliko

Odgovornost

Naša načela, naša zavezanost 

Bolton Alimentari trdo dela, da bi zagotovil dolgoročne zaloge tuna, omejil postranski ribolov ter promoviral zaščito in zdravje morskega ekosistema.


NAŠA NAČELA
Naši principi se zgledujejo po kodeksu o odgovornem ribolovu, ki ga je izdala FAO (Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo).

 • Ker se zavedamo prehrambene, ekonomske, družbene, okoljske in kulturne pomembnosti ribolova, skušamo upoštevati interese vseh vpletenih v tem sektorju.
 • Potrebno je vzpostaviti ravnovesje med biološkimi viri in trudom vloženim v ribolov; zato preprečujemo zlorabo virov in zagotavljamo, da se le-ti naravno ponovno naselijo v harmoniji z morskim ekosistemom.
 • Pomembno je dati prednost selektivnim ribolovnim metodam ali opremi, ki spoštuje okolje in preprečuje postranski ribolov; ulov mladih tunov in drugih morskih vrst.
 • Napredek sistema za zbiranje podatkov in možnost preverjanja sledljivosti ulova skozi celotno verigo je ključnega pomena pri zagotavljanju dolgotrajnih zalog ribjih virov. Prav tako tudi dostopnost do razumljivih informacij, ki se nanašajo na znanstvene raziskave.
 • Zaščitena morska območja so ključnega pomena za ohranjanje, vzdrževanje in zaščito biotske raznovrstnosti in omogočanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri.
 • Pri uporabi ribjih virov je treba upoštevati predvsem stanje zalog in ali je kakršnokoli tveganje za izumrtje ali prekomerno izkoriščanje.
 • Mnenja smo, da je potrebno odgovorno ravnati in spreminjati postopek javnega naročanja v smislu različnih oceanov, različnih vrst tuna, različnih tehnik ribolova, da bi lahko ohranjali trajnostne zaloge tuna in balansirali dobre in slabe strani različnih tehnik ribolova.NAŠA ZAVEZANOST

Glede na te principe, smo si zadali vrsto zavez za 2011-2013.

Izboljšati sledljivost in ustaviti nelegalni ribolov (IUU):

 • Bolton Alimentari ne dobavlja od družb, če imajo že le eno samo plovilo, ki se nahaja na črni listi EU IUU (Illegal, Unreported and Unregulated).
 • Bolton Alimentari ne uporablja pretovorjenega tuna, saj ta metoda onemogoča sledljivosti izdelka in posledično tudi varnost živil potrošnika.

Vzdrževanje morskih rezervatov:

 • Bolton Alimentar ne dobavlja tuna iz morskih rezervatov (v štirih morskih rezervatih Zahodno-centralnega Pacifika, kot je določeno v sporazumu Nauru (PNA) leta 2010) in iz zaščitenih območij, ki so jih označile obalne države RFMO (Regional Fisheries Management Organizations)

Izboljšave informacij o izdelku:

 • Od 2011 označujemo uporabljeno vrsto tuna (z znanstvenim imenom) na embalažah naših izdelkov.
 • Od 2012 postopoma dodajamo tudi ocean ulova našega tuna na naše embalaže.
 • Spletna stran Rio Mare zagotavlja informacije o dobavni verigi.

Zmanjšanje postranskega ribolova:

 • Bolton Alimentari ne uporablja tuna, ki je bil ulovljen z metodo »drift net« in nasprotuje rezanju plavuti morskih psov. Bolton Alimentari zahteva od svojih dobaviteljev potrdilo, da niso izvajali takšnih aktivnosti.
 • Bolton Alimentari podpira ISSF, znanstveno raziskave in projekte, ki so namenjene k izboljšanju zalog tuna in preprečevanju postranskega ribolova in ulova mladega tuna.
 • Od 1992 Bolton Alimentari sodeluje s programom Dolphin Safe za zaščito morskih sesalcev.

Promoviranje in sprejetje trajnostnih praks:

 • Kot soustanovitelj in aktiven član, Bolton Alimentari spoštuje resolucijo ISSF.
 • V skladu s strategijo ISSF se Bolton Alimentari zavzema za omejitev ribolova do stopnje, ki je v skladu z dolgoročno trajnostjo morskih ekosistemov in dobrobit celotnega morskega ekosistema.
 • Bolton Alimentari se zavzema za enoten seznam plovil, ki temelji na UVI (Unique Vessel Identification) identifikacijski številki, ki jo je izdal IMO (International Marine Organization).
 • Od junija 2011 Bolton Alimentari kupuje samo tune iz plovil, ki imajo takšno identifikacijsko številko.
 • Preko ISSF Bolton Alimentari spodbuja RFMO (Organizacija za regionalno upravljanje ribištva) k učinkovitemu delovanju.
 • Bolton Alimentari podpira prisotnost neodvisnih mednarodnih opazovalcev na ladjah med lovom, da se prepreči kakršno koli nepravilnost.
 • Bolton Alimentari ni in ne bo uporabljal ogroženih vrst kot je Atlantski modroplavuti tun (Thunnus Thynnus).

Zadali smo si, da dosežemo 100% tuna iz trajnostnega ribolova do 2017, kot naravna evolucija iz 45% 2013, kot je bilo objavljeno aprila 2011.